© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Pensioenreglementen

Hieronder treft u de verschillende pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds TDV aan. Bij elk pensioenreglement staat aangegeven op welke deelnemers dit reglement van toepassing is. Twijfelt u over welk reglement voor u geldt of staat het voor u geldende reglement er niet bij? Neem dan contact op met de Pensioenadministratie. Zij helpen u graag verder.

Om het gekozen pensioenreglement te kunnen openen hebt u het gratis programma "Adobe Acrobat Reader" nodig. U kunt dit programma downloaden via:

get_adobe_reader.gif

Pensioenreglement 2015

Dit pensioenreglement is van toepassing op alle werknemers van Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V. en alle deelnemers die op of n 1 januari 2004 bij Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V. of haar rechtsvoorgangers uit dienst zijn getreden.

Klik hier om het Pensioenreglement 2015 te downloaden.


Pensioenreglement 1993 (versie vanaf 1 januari 2015)

Dit pensioenreglement is van toepassing op alle deelnemers die vr 1 januari 2004 bij Ardagh Metal Packaging B.V. of haar rechtsvoorgangers uit dienst zijn getreden of met pensioen zijn gegaan.

Klik hier om het Pensioenreglement 1993 te downloaden.


Nieuws

Maatregelen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig. Hierdoor zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.
Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald.

Klik <hier> voor meer informatie.