© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Pensioen 1-2-3

Welkom bij Stichting Pensioenfonds TDV (TDV)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Om laag 1, laag 2 en de documenten onder laag 3 te kunnen openen hebt u het gratis programma "Adobe Acrobat Reader" nodig. U kunt dit programma downloaden via:     

get_adobe_reader.gif



Laag 1 met tekst.png

Laag 1
In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.




Laag 2 met tekst.png

Laag 2
In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
 




Laag 3 met tekst.png

Laag 3
In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van TDV.
 




Nieuws

Maatregelen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig. Hierdoor zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.
Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald.

Klik <hier> voor meer informatie.