© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Statuten

Hieronder treft u een Aanvraagformulier Waardeoverdracht en een Aanvraag-formulier Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering aan. Om het gekozen aanvraagfor-mulier te kunnen openen hebt u het gratis programma "Adobe Acrobat Reader" nodig. U kunt dit programma downloaden via:

get_adobe_reader.gif

Statuten

Klik hier om de statuten te downloaden.


Nieuws

Maatregelen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig. Hierdoor zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.
Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald.

Klik <hier> voor meer informatie.