© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Links

Een selectie uit websites waarop pensioen gerelateerde onderwerpen worden gepubliceerd. Klik op de naam van de instelling waarvan u de website wilt bezoeken. Indien u suggesties voor uitbreiding van deze lijst heeft, laat ons dit dan weten via de Pensioenadministratie.

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)
Houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Een specifieke taak is het houden van toezicht op de manier waarop pensioenuitvoerders informatie verstrekken.

Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME)
Voert de pensioenregeling voor werknemers in de bedrijfstak Metalektro uit, behalve voor werknemers die bij een onderneming met een eigen ondernemings-pensioenfonds in dienst zijn.

Belastingdienst
Informatie over belastingen en premies.

Centraal Beheer
Website voor werknemers van Ardagh met kortingen op verzekeringen en geldzaken van Centraal Beheer.

De Nederlandsche Bank (DNB)
Houdt financieel toezicht op de in Nederland werkzame pensioenfondsen en ver-zekeringsmaatschappijen.

Geldwijzer Nabestaanden
De Geldwijzer Nabestaanden is een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geeft inzicht in het inkomen van samenwonenden en gehuwden als ťťn van beiden overlijdt. Op deze website vindt u een handige online tool, die een op maat advies geeft van de financiŽle regelingen na overlijden, ook op pensioengebied.

Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie
OfficiŽle site van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie. Met onder andere uitgebreide informatie over schenkingen.

Mazars
De accountant van Stichting Pensioenfonds TDV.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitleg over de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de nabestaandenuitkering Anw.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Uitleg over de wet op pensioenverevening. Tevens mogelijkheid tot het aanvragen van het formulier voor pensioenverevening.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Informatie over het overheidsbeleid voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport. Uitleg over de zorgverzekering en de Zorgverzekeringswet.

Nederlands Compliance Instituut
De compliance dienstverlener van Stichting Pensioenfonds TDV.

Nibud
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Informatie en advies over geld en geld-zaken.

Ombudsman Pensioenen
Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Pensioenfederatie
Heeft als missie de belangen van de Nederlandse pensioenfondsen te behartigen en de ontwikkeling van het pensioenstelsel te bevorderen.

Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB)
Voert de pensioenregeling voor werknemers in de grafimedia branche uit.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW en de Anw.

Sprenkels & Verschuren
De adviserend actuaris van Stichting Pensioenfonds TDV.

Triple A
De certificerend actuaris van Stichting Pensioenfonds TDV.

Trivium Packaging Netherlands
De onderneming waarvoor Stichting Pensioenfonds TDV de pensioenregeling uitvoert.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Verzorgt de werknemersverzekeringen, waaronder de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

Verbond van Verzekeraars
Informatie over onder meer pensioen- en levensloopverzekeringen.

Vereniging van Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds TDV (VPP-TDV)
De VPP-TDV komt op voor een evenwichtige behartiging van de belangen van de pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds TDV.

Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van FinanciŽn om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.


Nieuws

Maatregelen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig. Hierdoor zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.
Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald.

Klik <hier> voor meer informatie.