© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Nieuwsberichten en actuele dekkingsgraad

Hieronder treft u nieuwsberichten en informatiebulletins aan met hierin o.a. informatie over de financiŽle situatie van Stichting Pensioenfonds TDV. Om bepaalde documenten te kunnen openen hebt u het gratis programma "Adobe Acrobat Reader" nodig. U kunt dit programma downloaden via:

get_adobe_reader.gif

Wat u moet weten over de effecten van het coronavirus op uw pensioen en onze dienstverlening

Nieuwsbericht d.d. 3 april 2020

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus (COVID-19) zijn aangescherpt. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij Pensioenfonds TDV of over onze dienstverlening. In dit nieuwsbericht gaan wij hier kort op in.

Bereikbaarheid
In verband met het coronavirus werken onze medewerkers de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis. Hierdoor is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig en zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.

Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

Beschikt u niet over een computer en kunt u ons telefonisch niet bereiken? Spreek dan een bericht in op ons antwoordapparaat. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen. Vergeet in dat geval niet uw (achter)naam, geboortedatum en telefoonnummer aan ons door te geven.

Uitbetaling van uw pensioen
Ontvangt u een pensioen van ons? De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald. Hieraan verandert dus niets. Uw pensioen wordt uitbetaald op de 20e van iedere maand. Mocht deze datum in het weekend vallen, dan betalen wij op de vrijdag ervoor.

Controle bewijs van in leven zijn of attestatie de vita
Jaarlijks ontvangen al onze in het buitenland woonachtige pensioengerechtigden van ons een verzoek om een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita op te sturen. Normaal gesproken versturen wij dit verzoek altijd in de periode april/mei. In verband met de wereldwijde ontwikkelingen rondom het coronavirus en de  situatie in veel landen, zullen wij onze in het buitenland woonachtige pensioengerechtigden voorlopig niet om een bewijs van in leven of attestatie de vita vragen. Zodra deze situatie wijzigt, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Controle alleenstaandenpensioen
Deelnemers die een zogenaamd alleenstaandenpensioen ontvangen, krijgen jaarlijks van ons een verzoek om aan te tonen dat zij nog aan de voorwaarden voor het ontvangen van dit pensioen voldoen (toesturen bankafschrift). Doorgaans versturen wij dit verzoek in de periode april/mei. In verband met het coronavirus hebben wij besloten om deze controle tot nader order uit te stellen. U ontvangt binnenkort dus niet de gebruikelijke brief hierover. Zodra deze situatie wijzigt, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

corona-virus-still-1-1000x562.jpg

Geldwijzer nabestaanden

Nieuwsbericht d.d. 31 december 2019

De Geldwijzer Nabestaanden is een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geeft inzicht in het inkomen van samenwonenden en gehuwden als ťťn van beiden overlijdt.
Op de Geldwijzer Nabestaanden vindt u een handige online tool, die een op maat advies geeft van de financiŽle regelingen na overlijden, ook op pensioengebied.

Klik <hier> om de website te bezoeken.


Jaaropgave 2019 en specificatie 2020

Nieuwsbericht d.d. 24 januari 2020

Uiterlijk in de tweede week van februari ontvangen alle pensioengerechtigden hun jaaropgave over 2019 en de specificatie van de pensioenuitkering van januari 2020.


Indexatie en premie 2020

Nieuwsbericht d.d. 31 december 2019

De pensioenuitkeringen en de pensioenaanspraken van pensioengerechtigden en ex-werknemers (gewezen deelnemers) zijn per 1 januari 2020 met 0,50% verhoogd.

De pensioenaanspraken van de huidige werknemers (actieve deelnemers) zijn per 1 januari 2020 met 0,71% verhoogd.

Het premiepercentage voor de opbouw van het pensioen verandert voor werknemers in 2020 niet. Het totale premiepercentage daalt licht van 33,0% naar 32,3%.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad per eind april is uitgekomen op 101,3% (per eind maart 98,6%). De beleidsdekkingsgraad per eind april is uitgekomen op 109,1% (per eind maart 110,7%). Let op: Per 1 januari 2015 is de berekening van de dekkingsgraad gewijzigd. De nieuwe dekkingsgraad, de zogenaamde beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maanden. 

De gewone dekkingsgraad  De beleidsdekkingsgraad
per kwartaal:                        per kwartaal:
- 31/03/2020:   98,6%         - 31/03/2020: 110,7%
- 31/12/2019: 116,4%         - 31/12/2019: 113,0%
- 30/09/2019: 109,1%         - 30/09/2019: 113,3%
- 30/06/2019: 112,7%         - 30/06/2019: 116,2%
- 31/03/2019: 114,8%         - 31/03/2019: 117,4%         
- 31/12/2018: 112,1%         - 31/12/2018: 118,6%
- 30/09/2018: 121,0%         - 30/09/2018: 119,0%   
- 30/06/2018: 118,1%         - 30/06/2018: 118,4%
- 31/03/2018: 117,6%         - 31/03/2018: 117,2%
- 31/12/2017: 118,6%         - 31/12/2017: 114,8%
- 30/09/2017: 117,7%         - 30/09/2017: 111,7%      
- 30/06/2017: 115,2%         - 30/06/2017: 108,3%
- 31/03/2017: 111,8%         - 31/03/2017: 105,7%
- 31/12/2016: 107,8%         - 31/12/2016: 103,5%
- 30/09/2016: 103,0%         - 30/09/2016: 104,2%
- 30/06/2016: 101,9%         - 30/06/2016: 105,7%
- 31/03/2016: 102,6%         - 31/03-2016: 108,0%
- 31/12/2015: 108,0%         - 31/12/2015: 110,0%
- 30/09/2015: 106,5%         - 30/09/2015: 110,8%
- 30/06/2015: 113,4%         - 30/06/2015: 111,9%
- 31/03/2015: 109,1%         - 31/03/2015: 112,5%
- 31/12/2014: 111,8%       
- 30/09/2014: 112,3%       
- 30/06/2014: 115,0%       
-
31/03/2014: 113,8%       
-
31/12/2013: 113,4%       
- 30/09/2013: 112,3%                 
- 30/06/2013: 105,8%       
- 31/03/2013: 108,9%        
- 31/12/2012: 105,3%        
- 30/09/2012: 103,2%        
- 30/06/2012:   97,4%       
- 31/03/2012: 100,1%        


Waardeoverdrachten

Aangezien de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds TDV op dit moment hoger is dan 100%, werken wij mee aan inkomende en uitgaande waardeoverdrachten. Wel wijzen wij u erop dat andere pensioenfondsen, vanwege een te lage beleidsdekkingsgraad, mogelijk niet kunnen meewerken aan waardeoverdracht, waardoor de procedure tot overdracht niet in alle gevallen kan worden opgestart of afgerond.


Nieuws

Maatregelen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig. Hierdoor zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.
Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald.

Klik <hier> voor meer informatie.